KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Genel Sekreterlik

Misyonumuz
Üniversitemiz birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, Üniversite üst kurullarının toplantı organizasyonunu ve raportörlüğünü yapmak, iç ve dış paydaşlarla iletişimi sağlayarak etkili bir performans yönetimi oluşturmak.

Vizyonumuz
• Paydaşlarıyla karşılıklı paylaşıma ve memnuniyete dayalı bir etkileşim içerisinde hızlı ve etkili çözümler üretmek, 
• Kaynakları en iyi şekilde kullanmak,
• Çalışanların, öğrencilerin ve toplumun taleplerine karşı duyarlı olmak,
• Hesap verme sorumluluğuna ve çalışma etiğine, öngörülebilir, katılımcı ve şeffaflığa dayalı iyi bir yönetişim sistemi kurmak,
• Kurumsallaşmayı gerçekleştirmek.

Temel Değerler ve Politikalar
• Etkin koordinasyon
• Performansa dayalı değerlendirme
• Sağlıklı iletişim 
• Uyumlu ekip çalışması
• Sürekli gelişme ve geliştirme 
• Kurumsal sahiplenme ve özveri
• Sorumluluk 
• Hesap verebilme 
• Şeffaflık